Americká ruleta

Americká ruleta patří ke královským hrám podobně jako šachy. Ruleta umožňuje hráči zvolit si nekonečné množství různých strategických přístupů, ale je zároveň snadná a srozumitelná i pro začátečníky. Její kouzlo je v tom, že hráči nabízí skutečný adrenalinový zážitek. I s velmi malou částkou je možno si ruletu úspěšně vyzkoušet.

HRA

Oznámením "prosím umístěte sázky" krupiér vyzve hráče, aby své sázky položili na plátno. Za umístění sázek odpovídá hráč. Jako projev dobré vůle krupiéři umístí hráči jím hlášené sázky, pokud jim k tomu zbude čas. Je povinností hráče ujistit se, že hlášené sázky byly umístěny krupiérem tak, jak si hráč sám přál. Po krupiérovu oznámení " konec sázení, děkuji Vám " se žádné hlášené sázky již nepřijmou. Pokud se jakékoliv takové sázky vsadí, budou považovány za neplatné.

Krupiér uvede kolo rulety do pohybu a roztočí kuličku v opačném směru, než jakým je směr otáčení kola. Směr kola a směr kuličky se při dalším roztočení bude střídat. Jestliže se kolo neotočilo v opačném směru než při předchozí rotaci nebo jestliže se kulička roztočila ve směru otáčení kola, je toto roztočení neplatné, nazve se " chybným roztočením " a hra není platná.

MOŽNOSTI VÝHRY

Podle stanovených minim a maxim stolu lze sázky umístit takto:

JEDNODUCHÁ ŠANCE

Červená čísla, černá čísla, lichá čísla, sudá čísla, nízká čísla, vysoká čísla.

Jakákoliv jejich vítězná kombinace se proplatí v poměru jedna ku jedné. Toto pravidlo má jedinou výjimku: je-li vítězným číslem nula ( 0 ), veškeré sázky na jednoduché šance prohrávají a krupiér je z plátna odstraní.

TUCTY A SLOUPCE

První tucet ( 1-12 ), druhý tucet ( 13-24 ), třetí tucet ( 25-36 ), první sloupec ( 1-34 ), druhý sloupec ( 2-35 ) a třetí sloupec ( 3-36 ).

Jakákoliv sázka na vyhrávající sloupec či tucet se proplatí v poměru 2:1. Je-li vítězným číslem nula (0 ), veškeré sázky vsazené na tucty a sloupce prohrávají a krupiér je z plátna odstraní.

ŠEST ČÍSEL VE DVOU SOUSEDNÍCH ŘÁDCÍCH

Sázky vsazené na šest čísel ve dvou řádcích zahrnují šest ( 6 ) čísel. Nepřiklad 16,17,18,19,20 a 21. Jakákoliv vyhrávající sázka na šest čísel ve dvou sousedních řádcích se proplatí v poměru 5:1.

TŘI ČÍSLA V JEDNÉ ŘADĚ

Sázky vsazené na tři čísla v jedné řadě zahrnují tři ( 3 ) čísla. Například 0,2,3, nebo 25,26, a 27. Každá vyhrávající sázka na tři čísla v jedné řadě se proplatí v poměru 11:1.

ČTYŘI SOUSEDNÍ ČÍSLA VE ČTVERCI

Sázky vsazené na čtyři sousední čísla ve čtverci zahrnují čtyři ( 4 ) čísla. Například 0,1, 2 a 3 nebo 7,8, 10 a 11. Každá vyhrávající sázka na čtyři sousední čísla ve čtverci se proplatí v poměru 8:1.

DVĚ SOUSEDNÍ ČÍSLA

Sázky vsazené na dvě sousední čísla zahrnují dvě ( 2 ) čísla. Například 2 a 3 nebo 2 a 5. Každá vyhrávající sázka na dvě sousední čísla se proplatí v poměru 17:1.

JEDNO ČÍSLO

Sázky vsazené na jedno číslo se týkají kteréhokoliv jednotlivého čísla. Například 0 či 32. Každá vyhrávající sázka na jedno číslo se proplatí v poměru 35:1.

Ve všech případech uvedených výše krupiér původní sázku ponechá v jejím vyhrávajícím postavení. Hráč má na vybranou: ponechat tuto sázku na místě pro nové roztočení nebo ji z plátna vzít.

SOUSEDNÍ SÁZKY

Tyto sázky zpravidla zahrnují pět ( 5 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Například 5 a sousedy: 5, 10, 16, 23 a 24. Jestliže kterákoliv sousední sázka vyhraje, krupiér položí na číslo žeton ve stanovené hodnotě a sázka se proplatí v příslušném poměru.

ZERO HRA (hra na nulu)

Tato sázka se skládá ze čtyř ( 4 ) žetonů a zahrnuje sedm ( 7 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou jimi dvě sousední čísla 0/3, dvě sousední čísla 12/15, jedno číslo 26 a dvě sousední čísla 32/35. Jestliže kterákoliv sázka na zero hru vyhraje, krupiér položí žeton určené hodnoty na vyhrávající jedno číslo či dvě sousední čísla a sázka se v příslušném poměru vyplatí.

VELKÁ SÉRIE

Tato sázka je sázkou s devíti ( 9 ) žetony a zahrnuje sedmnáct ( 17 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou to tři čísla v jedné řadě 0/2/3 dvěma žetony, dvě sousední čísla 4/7, dvě sousední čísla 12/15, dvě sousední čísla 18/21, dvě sousední čísla 19/22, čtyři sousední čísla ve čtverci 25/26/28/29 dvěma žetony a dvě sousední čísla 32/35. Jestliže kterákoliv sázka na velkou sérii vyhraje, krupiér umístí jeden či více žetonů určené hodnoty na vyhrávající dvojici, čtyři sousední čísla ve čtverci či tři čísla v jedné řadě a sázka se v příslušném poměru vyplatí.

MALÁ SÉRIE

Tato sázka je sázkou šesti ( 6 ) žetony a zahrnuje dvanáct ( 12 ) po sobě jdoucích čísel na kole. Jsou to dvě sousední čísla 5/8, dvě sousední čísla 10/11, dvě sousední čísla 13/16, dvě sousední čísla 23/24, dvě sousední čísla 27/30 a dvě sousední čísla 33/36. Jestliže kterákoliv sázka na malou sérii vyhraje, krupiér umístí žeton určené hodnoty na vyhrávající dvě sousední čísla a sázka se v příslušném poměru vyplatí.

ORPHELINS

Tato sázka sestává z pěti ( 5 ) žetonů a zahrnuje osm čísel ve dvou různých úsecích kola. Jsou to jedno číslo 1, dvě sousední čísla 6/9, dvě sousední čísla 14/17, dvě sousední čísla 17/ 20 a dvě sousední čísla 31/34. Jestliže kterákoliv sázka orphelins vyhraje, krupiér umístí žeton určené hodnoty na vyhrávající jedno číslo či dvě sousední čísla ( jednou či vícekrát ) a sázka se v příslušném poměru proplatí.

HOTOVÉ PENÍZE A ŽETONY ZA HOTOVÉ

Za hotové peníze či za hodnotové žetony předtím zakoupené v pokladně může hráč od krupiéra koupit barevné ruletové žetony. Žádnému hráči nebude dovoleno hrát současně s více než jednou barvou. Hodnota těchto žetonů se musí pohybovat v rozmezí minima či maxima stolu. Tyto barevné ruletové žetony určují, které žetony náleží kterému hráči. Platí jen u stolu, u kterého byly koupeny. Kvůli bezpečnosti hráčů jsou krupiéři oprávněni hodnotové žetony s nimiž se na políčkách hraje, vyměnit za barevné ruletové žetony označené stejnou hodnotou. Když hraní skončí nebo když si hráč přeje hraní ukončit, krupiér je povinen tyto barevné ruletové žetony vyměnit za hodnotové žetony v téže hodnotě. Potom lze v pokladně hodnotové žetony směnit za hotové peníze. Barevné ruletové žetony nejsou směnitelné a lze jich použít jen u stolu, u něhož byly vydány. Jestliže se barevné ruletové žetony nesmění za hodnotové žetony, které mají platnost hotových peněz před odchodem od stolu, budou od tohoto okamžiku mít jen hodnotu minima stanoveného u příslušného stolu.


    Generic placeholder image
    Generic placeholder image
    Generic placeholder image
    Generic placeholder image